Pravasi Bharatiya Divas celebrations in Bangkok on 9 January 2020